Kraftig brand i gruvområde i Filipstad

Nyheter och klipp

En kraftig brand rasar vid Gåsgruvans Kalkverk utanför Filipstad, rapporterar P4 Värmland. Det brinner i gruvan, på transportband och i en industribyggnad, skriver de.

Ett 30-tal per­so­ner är på plats och arbe­tar med att släc­ka bran­den, som är svårsläckt. Rädd­nings­tjäns­ten för­sö­ker släc­ka bran­den, och dess­utom för­hind­ra bran­den att spri­da sig till för­råd med spräng­me­del och en gasol­tank som finns på områ­det. "Vi har inte kon­troll på bran­den just nu, säger Mag­nus Djur­svik, press­an­sva­rig vid rädd­nings­re­gi­on Bergs­la­gen till SVT Värm­land. Rädd­nings­tjäns­ten upp­ma­nar all­män­he­ten att hål­la sig undan plat­sen, att inte andas in röken samt att und­vi­ka att använ­da vägar­na i områ­det där rädd­nings­tjäns­ten behö­ver kom­ma fram.

Käl­la: Sve­ri­ges radio P4