Nu kan Värmlänningar beställa test att hämta vid provtagningsstationer i länet.

Nyheter och klipp

Nu kan Värmlänningar beställa test för covid-19, meddelar Region Värmland. Testet kan hämtas vid provtagningsstationer som finns runtom i länet.

Prov­tag­nings­sta­tio­ner finns i Arvi­ka, Karl­stad, Säff­le, Tors­by och Kristinehamn.För att få göra ett test mås­te man vara över 16 år och bosatt i Värm­land. Testet är dock endast menings­fullt att göra när man har sym­tom på covid-19 och ska i såda­na fall tas tidigt i sjuk­doms­för­lop­pet, inom 7 dagar och ett dygn efter insjuk­nan­det. Det så kal­la­de PCR-testet kan visa en pågåen­de infektion. 

Man kan få hem tes­ter­na genom hem­le­ve­rans, uthämt­ning på apo­tek eller vid en prov­tag­nings­sta­tion. Prov­tag­nings­sta­tion finns i Arvi­ka, Karl­stad, Säff­le, Tors­by och Kristi­ne­hamn. Vid hämt­ning vid apo­tek mås­te ett ombud som är sym­tom­fritt häm­ta testet, och då visa upp både sin egen och bestäl­la­rens legitimation.Egenprovtagning är aktu­ell om man har lind­ri­ga sym­tom som kan tyda på covid-19-infek­tion, skri­ver Regi­on Värm­land. Om man tidi­ga­re haft en påvi­sad infek­tion de senas­te 6 måna­der­na ska man dock inte bestäl­la egen­prov­tag­ning. Vid all­var­li­ga­re sym­tom bör man istäl­let kon­tak­ta sjukvården.