Rosteri brann i Karlstad

Nyheter och klipp

Det brin­ner i Löf­bers lilas ros­te­ri på Tolags­ga­tan i cen­tra­la Karl­stad, rap­por­te­rar P4 Värmland. 

Det brin­ner i taket mel­lan våning sex och sju. Det är även en del rök­ut­veck­ling. Rädd­nings­tjäns­ten är på plats, men har lite svårt att kom­ma åt bran­den. De har dock inte begärt för­stärk­ning utö­ver den per­so­nal som redan är på plats. Poli­sen befin­ner sig ock­så på plat­sen. "Man ser att det ryker från de sto­ra ven­ti­la­tions­luc­kor­na", säger team­le­da­re på SOS Alarm till SVT Värm­land. Enligt SVT är två styr­kor är skic­ka­de till plat­sen och det är oklart om det rör sig om en fullt utveck­lad brand eller endast rökutveckling.

Vid 8‑tiden är bran­den under kon­troll och det är endast glöd kvar. Ing­en ska ha ska­dats i bran­den, rap­por­te­rar P4 Värmland.

Käl­la: SVT Värm­land, P4 Värm­land