3 personer fick i sig rök vid insustribrand i Munkfors

Nyheter och klipp

Poli­sen berät­tar att åtminsto­ne 3 per­so­ner fått i sig rök under pågåen­de släck­nings­ar­be­te vid en stål­in­du­stri i Munk­fors. Ambu­lans lar­ma­des till indu­strin med ing­en behlv­de akut sjuk­vård. Enligt SVT ska per­sonq­len ha slävkt bran­den själ­va utan hjälp från rädd­nings­tjänd­ten. En polis­pa­trull har hållt för­hör på plat­sen och en anmä­lan om arbets­platso­lyc­ka har upprättats.