Upp emot 150 kor innebrända i ladugårdsbrand

Nyheter och klipp

Nat­ten till tors­dag bör­ja­de en ladu­gård brin­na i Säl­bo­da, norr om Arvi­ka. Inu­ti ska 200 kor ha befun­nit sig, varav upp emot 150 brän­des inne.

När en polis­pa­trull kom till plat­sen vid 00:14 var ladu­går­den helt över­tänd. Poli­sen upp­ger att upp emot 150 kor har bli­vit innebrän­da. Det ska ha fun­nits 200 kor i ladu­går­den. En anmä­lan om mil­jö­brott är upp­rät­tad efter att en per­son eldat skräp på ett sätt som stri­der mot mil­jö­reg­ler, med­de­lar Polisen.

Inga män­ni­skor ska ha fått fysis­ka ska­dor från branden.