Två inbrott i Hagfors och Eda

Nyheter och klipp

Poli­sen rap­por­te­rar på fre­dags­mor­go­nen om två inbrott som skett i Värm­land. Det förs­ta inbrot­tet sked­de på en golf­klubb i Eda. Det ska vara rörigt i loka­len efter inbrot­tet, och en brotts­plats­un­der­sök­ning kom­mer att genom­fö­ras under dagen.

Det and­ra inbrot­tet sked­de i en butik i cen­tra­la Hag­fors. Även där ska det vara rörigt. Gär­nings­man­nen har dess­utom rivit ut varor och ställt till med oreda.