Passa på att se den nyupptäckta kometen Neowise!

Nyheter och klipp

Nasas teleskop "Neowi­se" upp­täck­te den 27 mars en komet på väg för­bi jor­den. Kome­ten har fått nam­net "Neowi­se" efter rymd­te­lesko­pet. Kome­ten är svår att se med blot­ta ögat, men om man tit­tar åt rätt håll kan man se den tack vare dess star­ka ljus. Man bör använ­da kika­re för en stör­re chans att se kome­ten. Men det gäl­ler att pas­sa på, enligt Johan Warell som är ord­fö­ran­de på Svensk ama­tö­rast­ro­no­misk för­e­ning kan det drö­ja hela 20 år innan något lik­nan­de sker.

Dani­el Sund­ström har fotat kome­ten från Stor­kas­ber­get i Arvi­ka. Foto: Dani­el Sundström.