Flertal båtstölder i Värmland – här är polisens uppmaning.

Nyheter och klipp

Poli­sen rap­por­te­rar att ett fler­tal stöl­der av motor­bå­tar inträf­fat i Värm­land, och i Syn­ner­het i Karl­stad. De upp­ma­nar att man kon­tak­tar poli­sen om man anträf­far sin båt som är anmäld stu­len, innan man tar hand om den. Poli­sen kan näm­li­gen göra en tek­nisk under­sök­ning om de vill, för att söka efter DNA som kan hjäl­pa de att lag­fö­ra en eller fle­ra gärningsmän.