Försvunna barnen i Torsby återfunna efter sökinsats

Nyheter och klipp

Under fre­da­gen lar­ma­de poli­sen om två barn på fem och åtta år som för­svun­nit i anslut­ning till Kind­sjön i Finn­sko­ga, vid Tors­by. Fle­ra polis­pa­trul­ler skic­ka­des till plat­sen och man begär­de hjälp av polishe­li­kop­ter från Stock­holm. Kloc­kan 17:16 bekräf­tar poli­sen att bar­nen är åter­fun­na välbehållna.