Polisen söker vittnen till människorov i Filipstad – Nämner "svart personbil"

Nyheter och klipp

Poli­sen söker vitt­nen till ett grovt brott som utreds med rubri­ce­ring­en män­ni­sko­rov. Vitt­nen som befun­nit sig vid Ica Kvan­tum i Filip­stad runt 21-tiden på sön­da­gen den 19 Juli som kan ha gjort iakt­ta­gel­ser som kan bidra till utred­nim­gen upp­ma­nas kon­tak­ta polisen.

Poli­sen söker även vitt­nen som gjort iakt­ta­gel­ser kring en svart per­son­bil som befun­nit sig på ICA:s kund­par­ke­ring vid 21-tiden och som sedan läm­nat plat­sen. Alla iakt­ta­gel­ser kring den svar­ta per­son­bi­len efter kl. 21.00 är intres­san­ta, skri­ver polisen.

Poli­sen upp­ma­nar till att ringa 114 14 om man har infor­ma­tion att lämna.