Inga nya coronafall i Arvika

Nyheter och klipp

Enligt de senas­te siff­ror­na från Folk­hälso­myn­dig­he­ten har inga nya fall av coro­na­vi­ru­set i Arvi­ka rap­por­te­rats in. Anta­let smit­ta­de fort­sät­ter att lig­ga på 94, sam­ma som före­gå­en­de vec­kas rapport.

Folk­hälso­myn­dig­he­tens dia­gram över anta­let sjuk­doms­fall per vec­ka visar att anta­let fall pla­nats ut den senas­te tiden. Foto: Folkhälsomyndigheten.