Video – Oljeläckage vid Viksrondellen i Arvika

Nyheter och klipp

https://videopress.com/v/NvLdLSgF?autoPlay=true&preloadContent=metadata
Foto: Arvi­ka­ma­ga­si­net

Rädd­nings­tjäns­ten lar­ma­des på lör­da­gen till Vikron­del­len i Arvi­ka efter ett larm om olje­ut­släpp. Enligt upp­gif­ter ska en rad bilar med semester­fi­ra­re ha kört i föl­je från Göte­borg till Arvi­ka. På bilen i frå­ga hade olje­slang­en till väx­ellå­dan trass­lat in sig i fläk­ten vil­ket orsa­kat en oljeläcka.

Foto: Arvi­ka­ma­ga­si­net

Rädd­nings­tjäns­ten kon­tak­ta­des då det läck­te olja på kör­ba­nan. Även polis kal­la­des till plat­sen. Hjälp­samt folk hjälp­te till att knuf­fa bilen till en verk­stad där den kun­de repa­re­ras, för att åka vida­re sam­ma dag. Rädd­nings­tjäns­ten var på plats 20:49, och arbe­tet beräk­n­des vara fär­digt 21:45. Ing­en upp­gavs vara skadad.

Foto: Arvi­ka­ma­ga­si­net