Bil kolliderade med EPA-traktor

Nyheter och klipp

Enligt poli­sens upp­gif­ter har en bil och en EPA-trak­tor kol­li­de­rat på Jös­se­fors­vä­gen i Jös­se­fors utan­för Arvi­ka. Olyc­kan inträf­fa­de vid 17-tiden under tis­da­gen, och det finns inga per­sonska­dor och par­ter­na han­te­rar själ­va ska­de­de­len. Poli­sen har inte behövt ryc­ka ut till ärendet.