Trafikolycka i Brunskog – Ambulanshelikopter larmat

Nyheter och klipp

En tra­fi­ko­lyc­ka inträf­fa­de på tis­dags­kväl­len i Brun­skog, vid infar­ten till Nytorp. En per­son­bil låg i diket och föra­ren var med­vets­lös. Både ambu­lans och ambu­lans­he­li­kop­ter kal­la­des till plat­sen, upp­ger Poli­sen. Även polis kal­la­des till plat­sen. Enligt ini­ti­alq upp­gif­ter från SOS Alarm var det dess­utom glöd­brand i terrängen. 

20:22 var förs­ta rädd­nings­re­sur­sen på plats. Vitt­nen har sett ambu­lans och rädd­nings­tjänst köra mot plat­sen. "Vad hemskt" berät­tar Jacob, som befann sig på plat­sen efter att olyc­kan inträf­fa­de. Vid 21:11 hade den sista rädd­nings­re­sur­sen läm­nat plat­sen, enligt SOS Alarm.