Brödernas livs-berättelse kring "Kevinfallet" blir bok.

Nyheter och klipp

Brö­der­na Robin Dah­lén och Christi­an Karls­son i "Kevin-fal­let" gör en bok om sin berät­tel­se. Det skri­ver Expres­sen. Boken släpps den 26 augusti och skild­rar brö­der­nas liv från hän­del­sen 1988 tills det att de för­kla­ras oskyl­di­ga. Boken har skri­vits av för­fat­ta­ren Anders Slätt till­sam­mans med familjen.