Drunkningslarm i Årjäng – Båt höll på att sjunka, enligt vittne

Nyheter och klipp

På ons­dags­ef­ter­mid­da­gen fick rädd­nings­tjäns­ten ryc­ka ut till en befa­rad drunk­nings­o­lyc­ka i båt­ham­nen i Årjäng. Enligt ett vitt­ne ska det röra sig om en båt som höll på att sjun­ka. Rädd­nings­tjäns­ten spän­de fast båten och åkte ut med rädd­nings­båt. "De ver­ka­de leta efter något" berät­tar vitt­net. Ska­de­lä­get är ännu oklart.

Rädd­nings­tjäns­ten ryck­te ut med båt på lar­met. Foto: Cristof­fer Lundström.
Lar­met kom in efter 16:00 på ons­da­gen. Foto: Cristof­fer Lundström. 
Rädd­nings­tjäns­ten vid olycks­plat­sen. Foto: Cristof­fer Lundström.