Brand på papperbruket i Grums – Ingen misstanke om brott

Nyheter och klipp

Kloc­kan 16:57 på tors­da­gen rap­por­te­rar poli­sen om en brand som upp­stått på pap­pers­bru­ket i Grums. Polis och rädd­nings­tjänst lar­ma­des till plat­sen och rädd­nings­tjäns­ten lyc­kas släc­ka bran­den. En anmä­lan om brand utan miss­tan­ke om brott har upprättats.