Man i 50-årsåldern frihetsberövad efter olycka

Nyheter och klipp

På mån­da­gen ryck­te poli­sen ut till riks­väg 61 mel­lan Eda och Char­lot­ten­berg där en last­bils­chauf­för kört av vägen och ner i ett dike. Chauf­fö­ren är en man i 50-års­ål­dern, och har nu fri­hets­be­rö­vats av poli­sen miss­tänkt för grovt ratt­fyl­le­ri. Man­nen fick åka med för prov­tag­ning och sedan kom­mer poli­sen att hål­la för­hör innan en åkla­ga­re blir kon­tak­tad. Last­bi­len stod efter olyc­kan på alla hjul i diket.