Bilolycka utanför Arvika – "Framrutan är skrot"

Nyheter och klipp

En sing­e­lo­lyc­ka inträf­fa­de på tis­dags­kväl­len i Kläss­bol utan­för Arvi­ka. En per­son­bil är inblan­dad. "Fram­ru­tan är skrot", skri­ver SOS-alarm. Två rädd­nings­re­sur­ser har lar­mats till plat­sen. Lar­met inkom 21:41, och den sista rädd­nings­re­sur­sen läm­na­de plat­sen 22:39.