Påverkad man krossade bilrutor med skruvdragare

Nyheter och klipp

Poli­sen har på tis­da­gen fått fle­ra sam­tal om en man som sla­git sön­der bil­ru­tor på fle­ra par­ke­ra­de bilar i Högåsen/Dungen i Arvi­ka. Man­nen var påver­kad och ska ha använt en skruv­dra­ga­re som till­hyg­ge att kros­sa rutor­na. Han har ing­en kopp­ling till bilar­nas äga­re och anled­ning­en till brot­tet är okänt. 

Foto: Arvi­ka­ma­ga­si­net

Poli­sen har nu gri­pit en man i 45-års­ål­dern och tagit honom i för­var för att han ska nykt­ra till sig. Man­nen är i nulä­get miss­tänkt för ska­de­gö­rel­se. 2 bilar var inblan­da­de i händelsen. 

Foto: Arvi­ka­ma­ga­si­net