Inbrott i Ambulans under utryckning

Nyheter och klipp

En ambu­lans på utryck­ning under ons­dags­kväl­len utsat­tes för inbrott.

Under tiden sjuk­vårds­per­so­na­len befann sig inne hos en akut vård­ta­ga­re i Kristi­ne­hamn gjor­de en hit­tills okänd gär­nings­man inbrott i ambu­lan­sen som stod par­ke­rad utan­för. Bland annat stals sjuk­vårds­ut­rust­ning och klä­des­plagg, skri­ver poli­sen. Poli­sen har vis­sa spår efter gärningsmannen.