Man avliden efter fallolycka i Edane

Nyheter och klipp

Under tors­da­gen inträf­fa­de en arbets­platso­lyc­ka i Eda­ne. En man föll från en hög höjd och slogs med­vets­lös på en arbets­plats. Man­nen var i 50-års­ål­dern och för­des till sjuk­hus i Öre­bro med ambulanshelikopter.

Arvi­ka Nyhe­ter rap­por­te­ra­de på fre­da­gen att man­nen avlidit.