3 personer klottrade på tåg – Ingen misstänkt

Nyheter och klipp

Poli­sen fick under nat­ten till lör­da­gen sam­tal från en per­son som sett tre per­so­ner klott­ra på ett tåg som stod vid rese­cent­rum i Char­lot­ten­berg. När poli­sen kom till plat­sen fanns det inga per­so­ner kvar. Poli­sen kon­sta­te­ra­de att ena sidan av ett tåg var klott­rat på. Det finns i nulä­get inga miss­tänk­ta i ärendet.