Inbrott i museum i Högåsen – krossade rutan

Nyheter och klipp

Annons 

Under fre­dags­mor­go­nen fick poli­sen sam­tal om en ruta till ett muse­um i Högå­sen som setts vara kros­sad. Poli­sen har varit på plat­sen och har visat sig att någon eller någ­ra okän­da per­so­ner tagit sig in i loka­len genom att kros­sa ett fönster.

Poli­sen skri­ver en anmä­lan om stöld genom inbrott och man har sökt efter spår efter den eller de som har gjort brot­tet. Det är i nulä­get oklart om något har bli­vit stu­let från lokalen.