14-årig flicka svårt brännskadad – Klättrade på järnvägsvagnar

Nyheter och klipp

Poli­sen berät­tar på lör­da­gen om en 14-årig flic­ka i Grums som bli­vit svårt bränn­ska­dad efter att ha kom­mit i kon­takt med elled­ning­ar vid järn­vä­gen. Flic­kan har enligt upp­gif­ter till poli­sen klätt­rat på järn­vägs­vag­nar och då kom­mit i kon­takt med ström­fö­ran­de elled­ning­ar. Flic­kans ska­dor beteck­nas som livshotande.