Båt slog runt – Klamrade sig fast under flera timmar

Nyheter och klipp

Två per­so­ner har räd­dats av sjö­r­ädd­ning­ens heli­kop­ter efter att ha sla­git runt i Vänern vid Säffle.

En båt slog runt i Vänern vid Säff­le under nat­ten till sön­dag. En per­son klam­ra­de sig fast i en fen­der under fle­ra tim­mar, innan han kun­de ta sig i land och lar­ma på hjälp. Den and­ra per­so­nen kun­de där­ef­ter und­sät­tas med sjö­r­ädd­ning­ens heli­kop­ter, och vin­schas upp och föras i säker­het. Båda per­so­ner­na var kraf­tigt ned­kyl­da och tit­ta­des till av ambulans.