Polisen stoppade bil – Hittade misstänkt narkotika

Nyheter och klipp

Poli­sen miss­tän­ker en kvin­na i 20-års­ål­dern för att ha kört bil i påver­kat till­stånd utef­ter Läns­väg 545 i Säff­le i Värmland.

En polis­pa­trull stop­pa­de en per­son­bil och fat­ta­de sedan miss­tan­ke om att föra­ren, en kvin­na i 20-års­ål­dern var påver­kad av nar­ko­ti­ka. Poli­sen hit­ta­de en mind­re mängd miss­tänkt nar­ko­ti­ka som togs i beslag. Kvin­nan får föl­ja med patrul­len för prov­tag­ning, och resul­ta­tet på pro­vet får visa om hon gjort sig skyl­dig till brott.