Bil voltade utanför Arvika – Körde mycket vårdslöst

Nyheter och klipp

Poli­sen spär­rar vägen för tra­fik. Foto: Arvikamagasinet

En bilist har vol­tat med bilen och lan­dat på taket i diket på läns­väg 172 i höjd med Gräns­sjön utan­för Arvi­ka. Bilis­ten kläm­des fast i bilen och fick sena­re fri­gö­ras av rädd­nings­tjänst. Enligt ambu­lans­per­so­nal var man­nen vid med­ve­tan­de. Bilis­ten är en man i 80-års­ål­dern och har fått åka med ambu­lans till sjuk­hus med okla­ra ska­dor. Lar­met om olyc­kan inkom 18:19 på onsdagskvällen.

Till väns­ter syns bilen i diket. Foto: Arvikamagasinet

Anled­ning­en till olyc­kan är okänd, och enligt poli­sen var man­nen inte påver­kad. Där­e­mot kom­mer poli­sen att skri­va en anmä­lan om vårds­lös­het i tra­fik då det har fram­kom­mit upp­gif­ter om att bilen fram­förts myc­ket vårds­löst från Sul­vik mot Årjäng.

Rela­te­rat: Foton från olyc­kan – Man vol­ta­de med bil