Kvinna i 25-årsåldern dödshotad i Arvika

Nyheter och klipp

Poli­sen i Arvi­ka utre­der ett grovt ola­ga hot som ska ha skett under nat­ten till tors­da­gen. Det ska ha utta­lats döds­hot mot en kvin­na i 23-års­ål­dern, men poli­sen läm­nar inga mer upp­lys­ning­ar i ären­det, säger Lars Hede­lin som är pressta­les­per­son vid regi­on Bergslagen.