Samtal om biltävling på E18

Nyheter och klipp

Poli­sen rap­por­te­rar om en even­tu­ell bil­täv­ling vid E18 i höjd med Väse, efter att fle­ra sam­tal kom­mit in om ett fler­tal bilar som kör på E18 österut i extremt höga hastigheter.

Tele­fo­nö­rer­na upp­fat­tar det som att det pågår någon slag bil­täv­ling där tra­fik­reg­ler åsi­do­sätts, enligt polisen.