Räddningschefen om flygkraschen

Nyheter och klipp

Två per­so­ner omkom i en flyg­planskrasch under lör­da­gen. Det bekräf­tar nu rädd­nings­chef Mat­ti­as Lar­s­son. Det var ett sport­plan som kra­scha­de i en skogsglänta.

Mat­ti­as berät­tar om rädd­nings­ar­be­tet: "I förs­ta hand för­sö­ker vi räd­da liv. Rädd­nings­tjäns­tens arbe­te i övrigt på plat­sen gick ut på att för­hind­ra att brand upp­stod samt mini­me­ra nega­ti­va mil­jö­kon­se­kven­ser av läc­kan­de flyg­bräns­le" säger Mattias.