Stora internet-störningar – Världens största operatör har tekniska problem

Nyheter och klipp

"Det kan vara ett angrepp"

Värl­dens störs­ta inter­ne­to­pe­ra­tör Cen­tu­ry Link har haft tek­nis­ka pro­blem. Det­ta har lett till kraf­ti­ga stör­ning­ar, rap­por­te­rar fle­ra medi­er.

– Det kan vara ett angrepp, men det kan lika gär­na vara tek­niskt strul. Det är bara spe­ku­la­tio­ner, säger inter­net­le­ve­ran­tö­ren Bahn­hofs vd Jon Karlung.

Det har varit sto­ra stör­ning­ar på inter­net. Stör­ning­ar­na bör­ja­de vid 15-tiden på söndagen.