Man i 60-årsåldern misstänkt för att ha kört bil påverkad av narkotika

Nyheter och klipp

Poli­sen miss­tän­ker en man i 60-års­ål­dern för att ha kört bil i påver­kat till­stånd i Solvik.

På mån­da­gen stop­pa­de och kon­trol­le­ra­de en polis­pa­trull en bil längs läns­väg 175 i höjd med Sol­vik. När patrul­len kon­trol­le­ra­de föra­ren, en man i 60-års­ål­dern fat­ta­de patrul­len miss­tan­ke om att man­nen var påver­kad av narkotika.

Man­nen får föl­ja med patrul­len för prov­tag­ning och resul­ta­tet på pro­vet får visa om han har gjort sig skyl­dig till brott eller inte.