Två godståg i krock – Skolor evakueras

Nyheter och klipp

GÖTEBORG: Två gods­tåg har kroc­kat i Göte­borg, ett av tågen frak­ta­de far­li­ga ämnen. En sko­la och en för­sko­la i områ­det har eva­ku­e­rats med anled­ning av det­ta. Det är ännu inte fast­ställt om det läc­ker eller inte. All tåg­tra­fik är stop­pad väg­tra­fi­ken är del­vis stoppad.