Lastbil i olycka med älg

Nyheter och klipp

Arkiv­bild. Foto: Sakeus Berg / Arvikamagasinet

En tra­fi­ko­lyc­ka inträf­fa­de på väg 650 nära Åmot­fors, väs­ter om Arvi­ka. Enligt SOS-Alarm är det en sing­e­lo­lyc­ka med en lätt last­bil och en älg. Rädd­nings­tjäns­ten lsr­ma­des till plat­sen. Om någon ska­da­des i olyc­kan är ännu oklart. Lar­met om olyc­kan inkom 07:16 på tors­dags­mor­go­nen, och tra­fik­ver­ket med­de­la­de att båda rikt­ning­ar­na påver­kas av olyc­kan, men att påver­kan är liten. 08:30 pla­ne­ras rädd­nings­ar­be­tet vara klart.