Nationella bombskyddets konstaterande: Väskan var ofarlig

Nyheter och klipp

Gator spär­ra­des av ● Hus och äldre­bo­en­de eva­ku­e­ra­des ● Bombskyd­det inkal­la­des från Göteborg

Poli­sen spär­ra­de av fle­ra gator i Kristi­ne­hamn. Foto: Fotoakuten

En Kvin­na ring­de poli­sen i Kristi­ne­hamn under lör­da­gen och berät­ta­de att hon sett en väs­ka stå lutad mot polishu­set i Kristinehamn.

Poli­sen kom till plat­sen och gjor­de bedöm­ning­en att väs­kan skul­le han­te­ras som ett miss­tänkt far­ligt före­mål. Poli­sens natio­nel­la bombskydd från Göte­borg kal­la­des till polis­sta­tio­nen och fle­ra gator spär­ra­des av. Två fler­fa­miljs­hus och ett äldre­bo­en­de i när­he­ten evakuerades. 

När bombskyd­det från Göte­borg var kla­ra på plat­sen kon­sta­te­ra­de de att före­må­let var ofarligt.