Stökigt i Arvika under natten – Berusad 15-åring förd hem av polis

Nyheter och klipp

Annons 

Annons 

Det har varit stö­kigt i Arvi­ka under nat­ten, berät­tar poli­sen. Det har varit en stör­re sam­ling for­don under nat­ten, fram­förallt for­don från Nor­ge, men ock­så ett antal svenskre­gi­stre­ra­de fordon. 

Poli­sen har varit på plats och har böt­fällt ett antal bilis­ter för oli­ka tra­fik­brott, samt avvi­sat ett antal per­so­ner. En kil­le i 15-års­ål­dern har körts hem till sina för­äld­rar, då han var så beru­sad att poli­sen bedöm­de att han var en fara för sig själv eller and­ra. Om kil­len var del­ak­tig i motor­träf­fen är oklart i nuläget.