VMA-signalen testas

Nyheter och klipp

VMA-sig­na­len, sig­na­len för vik­tigt med­de­lan­de till all­män­he­ten tes­tas kloc­kan 15:00 på mån­da­gen. Sig­na­len låter oav­bru­tet i sju sekun­der, sedan föl­jer fjor­ton sekun­ders tyst­nad. Det­ta upp­re­pas 6 gånger.