38 viltolyckor under torsdagen – Polisen uppmanar till ökad uppmärksamhet

Nyheter och klipp

Poli­sen upp­ma­nar till ökad upp­märk­sam­het då det under tors­da­gen fram till kloc­kan 22:00 rap­por­te­rats 38 tra­fi­ko­lyc­kor gäl­lan­de rådjur, älg och hjort i regi­on Bergslagen.