Tre bilar i svårare olycka – Stopp i trafiken

Nyheter och klipp

En svå­ra­re olyc­ka inträf­fa­de på tors­da­gen på E18 i Kristi­ne­hamn i höjd med Stol­pen. Enligt tra­fik­ver­ket är 3 bilar inblan­da­de i olyc­kan, och enligt de ini­ti­a­la upp­gif­ter­na skul­le en per­son vara fast­klämd i bilen, men sena­re kom det fram att ing­en var fast­klämd. Rädd­nings­tjänst är nu på plats och poli­sen skri­ver att det är total­stopp i trafiken.