Polisens eftermiddag i Värmland: Bil anträffad stulen

Nyheter och klipp

Annons 

Arkiv­bild. Foto: Fotoakuten

Poli­sen har under mån­dags­ef­ter­mid­da­gen fram till 18:00 rap­por­te­rat om tre hän­del­ser i Värm­lands län. Vid 14:50 inträf­fa­de en bilo­lyc­ka i Grums där bilis­ten kör­de av vägen och in i en stol­pe i vad som anges som hög has­tig­het. Per­sonska­dor­na är okla­ra. Polis, ambu­lans och rädd­nings­tjänst lar­ma­des till olycksplatsen. 

Bara minu­ter sena­re, 14:52 anträf­fas ett stu­let motor­for­don i Karl­stad. Det rör­de sig om en bil som varit efter­sökt i när­ma­re ett halv­år. For­do­net anträf­fa­des på Cord­vä­gen i Älve­näs i Karl­stad, men om någon gri­pits i sam­band med att bilen anträf­fa­des är oklart. Om det var poli­sen eller en pri­vat­per­son som anträf­fa­de bilen är oklart.

Vid 16:11 höll poli­sen en tra­fik­kon­troll i Haga-områ­det i Arvi­ka. Det var en kor­ta­re tra­fik­kon­troll på Rosen­dals­vä­gen. Två has­tig­hets­bö­ter utfär­da­des av poli­sen. Fram till 18:00 har poli­sen inte rap­por­te­rat någ­ra nya händelser.

Annons