2 viltolyckor direkt efter varandra – Älgkalv och älgko påkörd

Nyheter och klipp

Annons 

Annons 

Två vilto­lyc­kor inträf­fa­de näs­tan sam­ti­digt öster om cen­tra­la Arvi­ka på tis­dags­kväl­len. I den förs­ta olyc­kan blev en älg­kalv påkörd. En minut efter den förs­ta olyc­kan inträf­fa­de den and­ra olyc­kan, bara 60 meter från den förs­ta. Den­na gång blev kal­vens mor påkörd av ytter­li­ga­re en bilist.

Kal­ven blev lig­gan­de på vägen, men kon efter­söks av efter­söksjä­ga­re. Ska­de­lä­get på per­so­ner­na i bilar­na är oklart. 

Den 10 sep­tem­ber, fram till 22:00 på kväl­len rap­por­te­ra­des 38 vilto­lyc­kor i regi­on Bergs­la­gen. Efter det­ta gick poli­sen ut med en upp­ma­ning till ökad upp­märk­sam­het gäl­lan­de vilt i när­he­ten av vägar.