Bilolycka öster om Arvika – Stor påverkan

Nyheter och klipp

Foto: Sakeus Berg / Arvikamagasinet

En olyc­ka inträf­fa­de på väg 61 öster om Arvi­ka på tis­da­gen. Enligt SOS-Alarm rör­de det sig om en per­son­bil med släp, och vägen var mötes­fri. Om någon ska­da­des i olyc­kan är ännu oklart. Enligt tra­fik­ver­ket inne­bar olyc­kan en stor påver­kan. Bilar köa­de på väg 61 där olyc­kan inträf­fa­de. Lar­met om olyc­kan inkom 18:33.

Foto: Sakeus Berg / Arvikamagasinet