Nattligt inbrott i garage i Karlstad

Nyheter och klipp

Annons 

Strax före 4:00 nat­ten till tis­dah får poli­sen larm från en per­son som upp­ge­ratt någon bry­ter sig in i något i närheten.

Poli­sen har varit på plat­sen och det har visat sig att en eller fle­ra per­so­ner har bru­tit upp dör­ren till ett garage i Norr­strand. Det ser till­rört ut inne i gara­get men i nulä­get är det oklart om något, och så fall vad, som har bli­vit stulet.

Poli­sen skri­ver en anmä­lan om stöld och gara­geä­ga­ren får kom­plet­te­ra anmä­lan om det visar sig att något bli­vit stulet.