Flera träd över vägbanan i Arvika och Eda på onsdagen

Nyheter och klipp

Under onsdagen kom flera larm in om hinder på vägen och träd som fallit över vägbanan i Arvika och Eda. 

Annons 

Annons 

Det förs­ta lar­met inkom 09:24 på ons­dags­mor­go­nen, där ett träd föll över väg 61 från Eda glas­bruk till Char­lot­ten­berg i rikt­ning mot Karl­stad och bloc­ke­ra­de hal­va vägen. Det förs­ta pro­gno­sen var att trä­det skul­le vara bor­ta 11:00.

Exakt en tim­me sena­re, 10:24 kom ytter­li­ga­re ett larm om ett träd över vägen. Den­na gång på väg 648 från Älgå kyr­ka till Vik i båda rikt­ning­ar­na. Pro­gno­s­ti­den där blev 12:00.

Sena­re på dagen, vid 11:46 kom ytter­li­ga­re ett larm om väg­hin­der. Här var det ock­så på väg 648.

Kloc­kan 11:51 på efter­mid­da­gen kom näs­ta larm om ett väg­hin­der på väg 648 från Skas­ås­bron till Gla­va i båda rikt­ning­ar­na. Enligt SOS-Alarm inne­bar det­ta en stor påver­kan. Pro­gno­s­ti­den blev 13:00

Kloc­kan 15:16 kom näs­ta larm om ett träd som låg del­vis över vägen på väg 61 från Dalen till Åmot­fors i rikt­ning mot Kongs­ving­er. Pro­gno­sen för att trä­det skul­le vara bor­ta var 16:15.