Fem trafikböter i Brunskog

Nyheter och klipp

5 tra­fik­bö­ter utfär­da­des i Brun­skog vid lunchtid.

5 tra­fik­bö­ter har utfär­dats i Brun­skog under tors­da­gen i sam­band med att poli­sen hade en kon­troll i områ­det vid lunch­tid. Kon­trol­len var längs Riks­väg 61 i Brunskog.