Brand i flerfamiljshus i centrala Arvika – Flera enheter larmade

Nyheter och klipp

Bran­den star­ta­de på tors­dags­ef­ter­mid­da­gen. Foto: Sakeus Berg / Arvikamagasinet

På tors­dags­ef­ter­mid­da­gen star­ta­de en brand i ett fler­fa­miljs­hus på Kas­tan­je­ga­tan i cen­tra­la Arvi­ka. Fle­ra enhe­ter från rädd­nings­tjäns­ten samt civil­po­lis och ambu­lans lar­ma­des till plat­sen. Vid 17:36 med­de­la­de poli­sen att rädd­nings­tjäns­ten inlett rökdykning.

Kloc­kan 17:52 med­de­la­de poli­sen att den ini­ti­a­la bran­den var släckt. Det finns inga upp­gif­ter om någ­ra per­sonska­dor, eller om vad som star­ta­de branden.

Foto: Sakeus Berg / Arvikamagasinet