Brand vid grillplats i skogsområde – Flera enheter larmade

Nyheter och klipp

Kloc­kan 16:38 på sön­da­gen inkom ett larm om en brand vid en grill­plats i Char­lot­ten­berg, i Eda kom­mun. Grill­plat­sen lig­ger i ett skogs­om­rå­de vid Tall­mon i char­lot­ten­berg och fle­ra enhe­ter lar­ma­des till plat­sen. Vad som orsa­ka­de bran­den är oklart i nuläget.

Annons