POSTKODLOTTERIET: Två miljoner och bil till Arvika

Nyheter och klipp

Annons 

2 mil­jo­ner kro­nor och en ny Vol­vo V60. Det var vins­ten i post­k­od­lot­te­ri­et som gick till Arvi­ka vec­ka 38. Både bilen och peng­ar­na hit­ta­de sina nya äga­re när Post­k­od­lot­te­ri­ets vinstut­de­la­re Dani­el Paris ring­de någ­ra av vin­nar­na med glädjebeskeden.

Foto: Post­k­od­lot­te­ri­et

Ett glädjande samtal för Anders

Förs­ta vin­na­ren som Dani­el Paris ring­de upp var Anders. Han är last­bils­chauf­för, men när Dani­el ring­er står han par­ke­rad. Anders har tre lot­ter och vin­ner till­sam­mans 205 872 kro­nor och det beske­det behö­ver nog intas i stil­lastå­en­de läge.

– Oj oj oj. Det var inte dåligt, kon­sta­te­rar Anders nöjt.