Överfallslarm utlöst på LSS-boende – 16-åring kastade möbler

Nyheter och klipp

Ett över­fallslarm utlös­tes på ett LSS-boen­de i Karl­stad på tis­dags­ef­ter­mid­da­gen efter att en 16-årig ung man kas­tat möb­ler omkring sig på ett sådant sätt att man valt att utlö­sa över­fallslar­met. Väk­ta­re samt polis del­tog i ärendet.